วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ให้นักเรียนรายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา         รายงานที่นักเรียนทำลงบล็อก คือเรื่อง  "รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" โดยให้นักเรียนเขียน "บทความใหม่"นะครับ แล้วตั้งชื่อโพสต์ว่า "รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" นะครับ                          
    กำหนดส่งภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2555
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น