วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สื่อเสียงเรื่องการออกพระราชกำหนด

การออกพระราชบัญญัติ

  เนื่องจากกระแสการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอย กำลังมาแรง ดังนั้นนักเรียนจึงควรรู้เข้าใจขั้นตอนการออกพระราชบัญญัติกันนะครับ ลองดูคลิปด้านล่างนี้ ก็จะเข้าใจครับ