วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556

 
  การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ  นายกรัฐมนตรีมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะ
ทูลเกล้าฯร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรภิไธย และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เมื่อมีการยุบสภาจะส่งผลต่อความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าได้สิ้นสุดลง   ทำให้ความเป็น ส.ส.ของนายกรัฐมนตรีหมดไปด้วย  เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจาก ส.ส.ทำให้
ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีอีก 35 คน ที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนคัดเลือก และรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
    รวมความแล้วส่งผลให้ความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีก็พ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน
    อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญกำหนด ให้คณะรัฐมนตรยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไป จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
เข้ามารับตำแหน่ง
     

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เด็กหญิงยอดกตัญญู

หนูน้อยอายุ 12 ปีกตัญญู ดูแลพ่อผู้พิการผู้ว่าเลยให้การช่วยเหลือ

   เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอำเภอวังสะพุง นายกเทศมนตรีเทศบาลศรีสงคราม สำนักงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และโรงพยาบาลวังสะพุง ได้ไปที่บ้านเลขที่ 339 หมู่ 8 บ้านดงน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือหนูน้อยกตัญญูที่ดูและพ่อผู้พิการ

   หนูน้อยกตัญญูรายนี้ชื่อ ด.ญ.เบญจวรรณ สมสุข อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้น ป. โรงเรียนบ้านดงน้อย พ่อผู้พิการชื่อนายตุ๋ย สมสุข อายุ 41 ปี แขนด้วนถูกตัดทั้ง 2 ข้างเพราะถูกไฟไหม้ ขาถูกไฟลวกทั้งสองข้าง โดยอยู่ที่บ้านดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ดัน 2 คน โดย ด.ญ.เบญจวรรณ นั้นจะคอยดูแลพ่อผู้พิการมาตลอดด้วยการอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ ก่อนไปโรงเรียนต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ เลิกกลางวันกินข้าวที่โรงเรียนเสร็จแล้ว ก็ขี่จักยานสองล้อที่เก่าแล้วกลับมาบ้านเพื่อป้อนข้าวพ่อ เช็ดตัวให้พ่อ ตอนเย็นเลิกเรียนก็มาดูแลพ่อ ทำเช่นนี้ทุกวันหลังจากพ่อพิการ ส่วนอาหารผู้เป็นยายจะทำไปให้ ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกัน

   สาเหตุที่นายตุ๋ย สมสุข เกิดพิการนั้น จากที่ได้สอบถาม นางคำมี สมสุข อายุ 62 ปี ผู้เป็นแม่ได้ความว่า นายตุ๊ย สมสุข ลูกชายนี้มีอาชีพในการรับจ้างก่อสร้างบ้านเรือน เมื่อเดือนมีนาคม 56 ที่ผ่านมา ได้ไปทำงานก่อสร้างบ้านอยู่ที่ตัวอำเภอวังสะพุง จ.เลย ขณะที่ยกเล็กเส้นนั้น ปรากฏว่าเหล็กเส้นไปถูกไฟฟ้าแรงสูงทำให้นายตุ๊ย และเพื่อนอีกคนถูกไปไหม้ตามลำตัวที่มือทั้ง 2 ข้างรวมทั้งขา จนแพทย์ได้ทำการตัดมือทั้งสองข้างเดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น เมื่อกลับมาอยู่บ้านภรรยาเห็นพิการได้พาลูกสาวคนโตไปอยู่บ้านเกิดที่ จ.ชัยภูมิ ก่อนไปได้ถามลูกคนเล็กคือ ด.ญ.เบญจวรรณจะไปด้วยไหม ด้วยความห่วงพ่อผู้พิการจึงไม่ตามแม่ไป อยู่ดูและพ่อผู้พิการ

    จากที่ ด.ญ.เบญจวรรณ ผู้กตัญญูในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีคนรู้ข่าวส่วนหนึ่งได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดเลย โดยทางนากเทศบาลตำบลศรีสงความ อ.วังสะพุง เตรียมจะสร้างบ้านให้ใหม่

ข้อมูลจาก   http://www.muangloeinews.com