วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

สื่อวีดิโอ

ความหมายและประเภทของกฎหมาย
การครอบครองปรปักษ์
การประกันตัวผู้ต้องหา
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
อายุความ
การแย่งการครอบครองที่ดิน
การซื้อขายที่ดิน
การซื้อขายที่ดิน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พินัยกรรม พินัยกรรมตอน 2
คดีอาญานักการเมือง 1
คดีอาญานักการเมือง 2
คดีอาญานักการเมือง 3
การ์ตูนเรื่องคดีอาญาและผู้เกี่ยวข้อง
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย
พินัยกรรมและการจัดการมรดก
ต้องโทษคดีอาญา
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
เป็นใบ้หูหนวกเป็นพยานได้
เมื่อเป็นจำเลยในคดีแพ่ง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ศาลยุติธรรม 3 ชั้น
พยานเบิกความ
ฉันคือผู้จัดการมรดก
ลิขสิทธิ์หัวใจ
การตั้งทนายขอแรง
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ศาลชำนัญพิเศษคืออะไร
ล้มละลายต้องที่นี่
คดีมโนสาเร่
ขอประกันตัวซ้ำกับหลักทรัพย์เดิม
วิวัฒนาการกฎหมายไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
สรุปความรู้เกี่ยวกับการสมรส
คลิปเสียงคดีฟ้องหย่าและเหตุฟ้องหย่า
ศาลจำลองคดีข่มขืน
ศาลจำลองคดีบุกรุกและทำร้ายร่างกาย ตอน 1,2,3,4,5,6,7,8,9