วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สวัสดีครับท่่านผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบล็อควิชากฎหมายนี้ นะครับ พอดีได้จัดทำและนำไปใช้กับการเรียนการสอนจริง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับ ข้อมูลจากข้อ 11 - 13 ผมยังทำไม่เสร็จลุล่วงนะครับ หากท่านใช้เป็นแนวทางการสอน ก็ขอให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ แก้ไขเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ เพราะในปีการศึกษา 2558 ผมได้เปลี่ยนการสอนไปใช้การสร้างบทเรียน สร้างกลุ่มชั้นเรียน มอบการบ้าน ส่งการบ้าน ผ่าน edmodo.com เสียแล้วนะครับ ซึ่งจากการใช้ edmodo.com รู้สึกประทับใจ ใช้ได้ผลดี ไม่มีปัญหาใด ๆ การใช้งานมีขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสื่อการสอนเดิมได้ จึงอยากให้คุณครู ได้ลองใช้ตัว edmodo.com กันนะครับ มีคู่มือแนะนำการใช้มากมายอยู่แล้วในอินเตอร์เน็ตครับ ลองศึกษาค้นคว้า แล้วสร้างบทเรียนประจำวิชา ขึ้นมาครับ ขอแนะนำทุก ๆ ท่านนะครับ
แนะนำให้ศึกษาเอกสารการสร้างบทเรียนด้วย edmodo.com ครับ ลองทำดูนะครับ http://kohsathon.go.th/files/emodo.pdf

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ม.4/14 ส่งงาน

ม.4/13 ส่งงาน

ม.4/12 ส่งงาน

ม.4/11 ส่งงาน

ม.4/10 ส่งงาน

ม.4/9 ส่งงาน