วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบชุดที่ 1-3

ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 1
https://docs.google.com/…/16ebso_N-Z9sbILB6l1nFEkmasr…/edit…
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 2
http://goo.gl/forms/nGY9MQ1inj
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 3
http://goo.gl/forms/xQ9ySA3Sto

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น